ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
39 หมู่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทร. 08-1878-4748
E-Mail:
นายสุบรรณ์ นันทชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โทร. 083-368-0771
นายเมือง อินหอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โทร. 087-250-6314
นายเฮือน โพธิ์กระสังข์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท โทร. 085-2004-925
นายสนั่น ระหาร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทร.080-0025-180

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE

TOP