กิจกรรม

กิจกรรมโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด-19) การล้างมือที่ถูกวิธี
8 พ.ค. 2020 16:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 81
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน​ (สสส.)​โดยจัดกิจกรรมโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โค...
ปรึกษาหารือท่านผู้สูงอายุ เพื่อวางแผนงานและเตรียมสถานสำหรับปฏิบัติธรรม
9 ม.ค. 2018 16:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 21
 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ปรึกษาหารือท่านผู้สูงอายุตำบลปราสาทเพื่อวางแผนงานและเตรียมสถานสำหรับปฏิบัติธรรม  
กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2558
2 พ.ย. 2015 12:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 18
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทร่วมกับชุมชนตำบลปราสาท-ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่-ประจำปี-2558-ณ-วัดจันทราปราสาท
TOP