กิจกรรม

ประชุมเพื่อหารือข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้อำนาจหน้าที่ กฎ ระเบียบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
9 มิ.ย. 2022 16:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 16
วันที่ 9 มิ.ย. 2565 เวลา 09.00  น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และพนักงานจ้างร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราช...
นายเจตน์กิจ​ กองทรัพย์​ นายก​ อบต.ปราสาท​ ร่วมกับ​ โรงเรียนบ้านบ่อทอง​เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับและสนับสนุน​มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี​ ที่ได้ออกพื้นทึ่ให้บริการประชาชน​ ตำบลปราสาท​ อำเภอขุขันธ์และพื้นที่ข้างเคียง
20 พ.ค. 2022 13:35:19 กิจกรรม อบต.ปราสาท 34
เมื่อวันที่​ 19 พ.ค.​2565​ นายเจตน์กิจ​ กองทรัพย์​ นายก​ อบต.ปราสาท​ ร่วมกับ​ โรงเรียนบ้านบ่อทอง​เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับและสนับสนุน​มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี​ ที่ได้ออกพื้นทึ่ให้บ...
 กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาวี ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2564
4 พ.ค. 2022 10:05:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 23
      กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาวี ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณว...
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลปราสาทประจำปี 2564
8 เม.ย. 2022 10:30:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 22
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลปราสาทประจำปี 2564 วันที่ 8 เมษายน 2564
มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)
24 มี.ค. 2022 17:22:24 กิจกรรม อบต.ปราสาท 114
ระหว่างวันที่ 16 -18 มีนาคม 2565 นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  นายพงศ์พิสิฏฐ์ สมทอง นางสุพงค์ พันทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นางอภิชา ขาวสะอาด รองปลัดองค์การบริหารส่...
กิจกรรมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ (การเลี้ยงโค) ประจำปี 2564
19 มี.ค. 2022 14:10:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 22
กิจกรรมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ (การเลี้ยงโค) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564
นายเจตน์กิจ​ กองทรัพย์​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท​ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งฯ​เมื่อวันที่​ 28​ พฤศจิกายน​ 2564​ วันนี้ได้แถลงนโยบายต่อสภา​ อบต.​ปราสาทแล้ว​ จึงสามรถเข้ารับหน้าที่ได้ตั้งแต่บัดนี้จนครบวาระ
7 ม.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 52
วันที่​ 7​ มกราคม​ 2565​ เวลา​ 09.30.นายเจตน์กิจ​ กองทรัพย์​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท​ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งฯ​เมื่อวันที่​ 28​ พฤศจิกายน​ 2564​ ว...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท​ ครั้งแรก​ เพื่อเลือกประธารสภาฯ​รองประธานสภาฯ​เลขาสภาฯ​ และการกำหนดสมัยประชุมประจำปี
29 ธ.ค. 2021 11:13:34 กิจกรรม อบต.ปราสาท 99
วันที่​ 29 ธันวาคม​ 2564​ เวลา​ 08.30 น.ท่านอรรถพล​ อรรคบุตร​ นายอำเภอขุขันธ์​ ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท​ ครั้งแรก​ เพื่อเลือกประธารสภาฯ​รองประธานสภาฯ​เลขาสภาฯ​ และการกำ...
กิจกรรมโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด-19) การล้างมือที่ถูกวิธี
8 พ.ค. 2020 09:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 532
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน​ (สสส.)​โดยจัดกิจกรรมโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โค...
ปรึกษาหารือท่านผู้สูงอายุ เพื่อวางแผนงานและเตรียมสถานสำหรับปฏิบัติธรรม
9 ม.ค. 2018 09:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 125
 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ปรึกษาหารือท่านผู้สูงอายุตำบลปราสาทเพื่อวางแผนงานและเตรียมสถานสำหรับปฏิบัติธรรม  
กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2558
2 พ.ย. 2015 05:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 115
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทร่วมกับชุมชนตำบลปราสาท-ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่-ประจำปี-2558-ณ-วัดจันทราปราสาท
TOP