วิสัยทัศน์ (Vision)

ปรับปรุงล่าสุด 29 ก.ย. 2021 13:36:12 204

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถ้วนหน้า  การศึกษาได้มาตรฐาน"

 

TOP