เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสกุล หมู่ 6

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสกุล หมู่ 6

28 ม.ค. 2020 16:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 21

TOP