ปรึกษาหารือท่านผู้สูงอายุ เพื่อวางแผนงานและเตรียมสถานสำหรับปฏิบัติธรรม

ปรึกษาหารือท่านผู้สูงอายุ เพื่อวางแผนงานและเตรียมสถานสำหรับปฏิบัติธรรม

9 ม.ค. 2018 16:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 21

 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ปรึกษาหารือท่านผู้สูงอายุตำบลปราสาทเพื่อวางแผนงานและเตรียมสถานสำหรับปฏิบัติธรรม

 

TOP