ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใช้ตำแหน่ง (ภาค ข.)

19 เม.ย. 2019 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ปราสาท 262TOP