ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 7 ขนาด 1-2.70 * 2.70 ยาว 8.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 7 ขนาด 1-2.70 * 2.70 ยาว 8.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 เม.ย. 2019 06:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 193

TOP