มอบนโยบาย แผนการปฏิบัติราชการ และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มอบนโยบาย แผนการปฏิบัติราชการ และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

7 ก.ค. 2020 16:00:00 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.ปราสาท 36

TOP