เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท

22 ม.ค. 2020 13:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 147

TOP