รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ

24 ก.พ. 2020 16:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ปราสาท 14

TOP