ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเสรี หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว95 เมตร ลึก 0.40 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 45 เมตร ลึก 0.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเสรี หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว95 เมตร ลึก 0.40 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 45 เมตร ลึก 0.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มี.ค. 2019 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปราสาท 79

TOP