header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

0117201
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
125
101
477
1902
226
5223
117201

Forecast Today
168

9.24%
16.15%
22.47%
0.25%
0.05%
51.83%
Online (15 minutes ago):11
11 guests
no members

Your IP:3.236.97.49

พันธกิจ (MISSION)

 

 

logo

พันธกิจ (MISSION)
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

 

1.  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2. การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดหลักของระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดแนวทางพระราชดำริ
3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าด้านการเกษตร
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน
5. พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
6. ส่งเสริมการศึกษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้และความสามารถในการทำงานและพัฒนาเาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการที่ดี
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
9. การบูรณโบราณสถานให้มั่นคงแข็งแรง
10. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
   

 

 

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 39 หมู่ 9 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140  โทรศัพท์ 08-1878-4748