header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

0125716
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
28
71
704
413
1392
3393
125716

Forecast Today
120

8.78%
17.37%
21.09%
0.23%
0.06%
52.47%
Online (15 minutes ago):3
3 guests
no members

Your IP:34.234.223.162

พันธกิจ (MISSION)

 

 

logo

พันธกิจ (MISSION)
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

 

1.  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2. การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดหลักของระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดแนวทางพระราชดำริ
3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าด้านการเกษตร
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน
5. พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
6. ส่งเสริมการศึกษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้และความสามารถในการทำงานและพัฒนาเาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการที่ดี
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
9. การบูรณโบราณสถานให้มั่นคงแข็งแรง
10. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
   

 

 

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 39 หมู่ 9 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140  โทรศัพท์ 08-1878-4748