header

top
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

แผนพัฒนาท้องถิ่น

0134883
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
53
103
835
835
837
3123
134883

Forecast Today
216

8.54%
17.88%
19.80%
0.22%
0.05%
53.50%
Online (15 minutes ago):7
7 guests
no members

Your IP:3.216.79.60

news1

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริ…

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563     ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

อ่านต่อ

ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เ…

ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

อ่านต่อ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดครุภ…

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์

  เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

อ่านต่อ

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจร…

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต     ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

อ่านต่อ

รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้…

รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)

รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

ข้อมูลการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส…

ข้อมูลการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เรื่อง…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เรื่อง มาตรการการใชดุลพินิจอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเรื่อง มาตรการการใชดุลพินิจอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เรื่อง…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตและพฤติมิชอบ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตและพฤติมิชอบ  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

อ่านต่อ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรื…

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตัวอย่างแบบประเมินแบบประเมินแบบใหม่(ข้าราชการบรรจุใหม่หรืออยู่ในระหว่างทดลองปฎิบัติราชการ)แบบประเมินแบบใหม่(ประเภทวิชาการและทั่วไป)แบบประเมินแบบใหม่(ประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น)

อ่านต่อ

top news2

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ…

เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่อง  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี…

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่อง  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี…

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองสะแกสน หมู่5

เรื่อง  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองสะแกสน หมู่5ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี…

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านมะขาม หมู่ที่2(สายหนองละเบิก-หนองแก้ว) ปริมาณงานถนนกว้าง 4.00 เใตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.07 เมตร

เรื่อง  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านมะขาม หมู่ที่2(สายหนองละเบิก-หนองแก้ว) ปริมาณงานถนนกว้าง 4.00 เใตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.07 เมตรดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง…

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสกุล หมู่ที่6

เรื่อง  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสกุล หมู่ที่6ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป…

 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสกุล หมู่ 6

เรื่อง  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสกุล หมู่ 6ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี…

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ…

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่อง  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี…

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านกันโทรก หมู่ที่3

เรื่อง  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านกันโทรก หมู่ที่3ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

top act

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

top board

 • ไม่มี?ระทู้?สดง

top doc

ผู้บริหาร

nayok
นายสุบรรณ์ นันทชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.083 368 0771

ปลัด อบต.

no pic
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิทินกิจกรรม

December 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 39 หมู่ 9 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140  โทรศัพท์ 08-1878-4748